Thema Sessie: De huidige arbeidsmarkt in NHN – Spreekster Sharon Smit RPA nhn

Door op mei 22, 2017

Sharon Smit, directeur van RPAnhn komt met ondernemers uit de regio spreken over kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt in NHN.

De arbeidsmarkt is aan exponentiele veranderingen onderhevig. Flexibilisering, robotisering, digitalisering en globalisering zorgen ervoor dat de wereld van werk fundamenteel verandert. Dat de veranderingen er zijn is evident maar hoe die er precies uit komen te zien weet niemand. Bestaande functies zullen verdwijnen of sterk veranderen en er ontstaan nieuwe functies door de verbinding tussen techniek en diensten. Arbeid wordt steeds flexibeler georganiseerd. Dit stelt hogere eisen aan werknemers. Het vermogen om nieuwe kennis en vaardigheden op te doen en te investeren in de eigen ontwikkeling wordt steeds belangrijker. Werkgevers staan voor de opgave om voldoende gekwalificeerde medewerkers aan te trekken. Regionale arbeidsmarktpartijen buigen zich vooral over het aan werk helpen van kwetsbare groepen.

RPAnhn heeft zich gebogen over dit vraagstuk. Daarbij is geconstateerd dat de veranderingen op de arbeidsmarkt talloze mogelijkheden scheppen, maar om de voordelen ervan optimaal te kunnen benutten is een vergaande samenwerking nodig tussen arbeidsmarktpartijen in de regio Noord-Holland Noord. Samenwerking, verbinding en co-creatie zijn de sleutelwoorden om te komen tot een duurzame, ontwikkelingsgerichte en inclusieve arbeidsmarkt. Daarin liggen verantwoordelijkheden voor zowel werkgevers, als werknemers, onderwijs en overheid.  Sharon Smit, directeur RPAnhn presenteert de huidige stand van zaken op de arbeidsmarkt en gaat graag met u in gesprek om uw dillemma’s met betrekking tot huidige en toekomstige personeelsvoorziening te bespreken. 

Deze Thema Sessie is open voor leden en niet-leden van Nederlandse Zaken NH.
Niet-leden betalen een bijdrage voor deze sessie van € 39,50 voor de sessie.
Voor leden is deze sessie inclusief.
Er kunnen maximaal 15 deelnemers inschrijven. Wees er snel bij, want de sessie zit bijna vol.

Uiteraard starten we de sessie met een voorstelronde en sluiten we af met wat het netwerk voor jou kan betekenen.

Aanmelden kan hier