Noord-Holland Noord, een onbekende grootheid NU…NHN presenteert met trots Noord-Holland Noord, een onbekende grootheid op velerlei gebied. Dat behoeft uitleg. Ten eerste over de titel van dit boek. NHN, Noord-Holland-Noord: wat is dat eigenlijk? Deze discussie is vaak gevoerd, ook tijdens onze eerste redactievergadering en tijdens interviews...